tminimartbb@gmail.com
07 Lê Hồng Phong - Thị trấn Lương Sơn - Tỉnh Bình Thuận

Hải sản

130.000đ/Kg

150.000 đ

220.000đ/Kg

250.000 đ

550.000đ/Kg

600.000 đ

1.050.000đ/Kg

1.200.000 đ